Hvem vi er

Virksomhedernes sociale ansvar

InfoCares forretningsmodel er i sagens natur miljøvenlig, da vi servicerer og vedligeholder teknologiske produkter og forlænger deres levetid.

Virksomhedernes sociale ansvar

Vores kerneværdier styrer vores forhold til kunder og medarbejdere, samt til det samfund og det miljø vi opererer i. Disse indarbejdede principper, om virksomhedens sociale ansvar (CSR), hjælper os i vores stræben efter at være samfundsansvarlige.

Det betyder at vi respekterer de lokale love i de nordiske lande vi opererer i, og at vi støtter internationale love og regler herunder FN's menneskerettighedserklæring og ILO-konventionen. Det betyder også at vi har et stærkt fokus på medarbejdertilfredshed, og at vi stræber efter reducering af vores miljømæssige fodaftryk i alt hvad vi gør.

En virksomhed, hvor folk nyder at arbejde

Vi betragter vores medarbejdere som vores mest værdifulde aktiv, fordi de sikrer kundetilfredshed gennem deres daglige interaktioner. Vi sigter mod at være en virksomhed, hvor folk nyder at arbejde ved:

  • Udførelse af regelmæssige medarbejderundersøgelser
  • Opretholdelse af en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere
  • Tilvejebringelse af et arbejdsmiljø, hvor alle respekteres uanset køn, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering eller alder.