Keitä me olemme

Yritysten sosiaalinen vastuu (CSR)

Yritysten sosiaalinen vastuu

Keskeiset arvot ohjaavat suhteitamme asiakkaisiin, työntekijöihimme, yhteisöihin sekä toimintaympäristöön. Nämä sisältävät yritysten sosiaalisen vastuun (CSR) periaatteet ja auttavat meitä pyrkimyksissämme olla “hyviä kansalaisia”.

Tämä tarkoittaa sitä, että kunnioitamme paikallisia lakeja Pohjoismaissa, joissa toimimme. Noudatamme myös kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja ILO: n yleissopimusta. Se tarkoittaa myös sitä, että panostamme vahvasti työtyytyväisyyteen ja pyrimme rajoittamaan ympäristövaikutustamme kaikessa, mitä teemme.

Yritys, jossa ihmiset viihtyvät.

Pidämme työntekijöitämme tärkeimpänä voimavaranamme, koska he varmistavat asiakastyytyväisyyden jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Haluamme olla yritys, jossa työntekijät viihtyvät:

  • Suoritamme henkilöstötutkimuksia säännöllisesti
  • Ylläpidämme avointa vuoropuhelua johdon ja työntekijöiden välillä
  • Tarjoamme työympäristön, jossa jokaista kunnioitetaan riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai iästä.