Millaista on työskennellä osana Pohjoismaista tiimiä?

Livet på InfoCare
Uratarinoita
Livet hos InfoCare
Life in InfoCare
Livet hos InfoCare

Oskar Virkki työskentelee InfoCarella osana Pohjoismaista tiimiä. Lue millaista on työskennellä tiimissä, jonka jäsenet työskentelevät eri maissa!

InfoCare on pohjoismaiden johtava IT-alan palveluntarjoaja ja osa työntekijöistämme pääsevätkin työskentelemään tiivisti yhdessä eri maiden ammattilaisten kanssa.

Oskar Virkki työskentelee InfoCarella Demand Plannerina ja hänen työtehtävänsä keskittyvät pääasiassa hankinnan, logistiikan ja strategisen ostamisen puolelle. Hänen roolinsa poikkeaa hieman muista Suomen InfoCaren rooleista, sillä hän toimii osana Pohjoismaista Nordic Logistic-tiimiä.

Oskar kaipasi uutta askelta urallaan ja siirtyminen DHL:n tuontihuolinnasta InfoCarelle tuntui luontevalta siirtymiseltä uralla eteenpäin. InfoCare tarjosi mahdollisuuden laajentaa osaamista ja toteuttaa itseään entistä paremmin. InfoCarella Oskar pystyy hyödyntämään osaamistaan ja kiinnostustaan niin taloushallintaan kuin logistiikkapuoleenkin monipuolisesti ja ottamaan vastuuta laajemmin eri osa-alueilta.

Oskarin tyypillinen työpäivä koostuu monipuolisista tehtävistä. Hän työskentelee paljon Excelin parissa, osallistuu tapaamisiin asiakkaiden ja kollegoiden kanssa sekä on mukana erilaisissa projektitöissä. Strateginen ostaminen, erityisesti suuremmat hankkeet vaativat huolellista suunnittelua ja hyväksyntää. Hän vastaa myös operatiivisesta ostamisesta, esimerkiksi hankkiessaan teknisiä osia erilaisiin laitteisiin.

Oskarin rooli on ainutlaatuinen Suomen InfoCarella, sillä hänen esihenkilönsä sijaitsee Ruotsissa ja tiimiläiset Norjassa ja Ruotsissa, mikä edellyttää itsenäistä työskentelyä ja tiimityötaitoja. Itse hän työskentelee Suomesta käsin. Vaikka maantieteelliset etäisyydet ovat pidemmät, Oskar korostaa hyvää tiimihenkeä ja yhteistyötä eri maiden välillä. Hän matkustaa säännöllisesti muihin Pohjoismaihin, mikä osaltaan auttaa tiimihengen ylläpitoa ja korostaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Oskar kertoo viihtyvänsä InfoCarella erityisesti monipuolisten projektien vuoksi. Vaihtelevat tehtävät haastavat häntä jatkuvasti ja tarjoavat mahdollisuuksia kehittyä. Oskar on kokenut saaneensa erinomaisen vastaanoton kollegoiltaan ja apua aina tarvittaessa. Avoin ja auttava ilmapiiri mahdollistaa tehokkaan yhteistyön eri maiden ja kulttuurien välillä Oskar kertoo.