Lærling Truls Daland

Livet på InfoCare
Uratarinoita
Livet hos InfoCare
Life in InfoCare
Livet hos InfoCare

Truls Daland er ferdig med 2-årig vgs utdannelse innenfor informasjonsteknologi, og er nå i gang med sin lærlingetid hos InfoCare i Kristiansand.

Selv om jeg er vant til å jobbe fra før av har det har vært en stor overgang fra skole til arbeidslivet. Den største forskjellen er kanskje tidspresset man kjenner på i arbeidslivet i forhold til skolelivet. Men jeg foretrekker å være aktiv og jobbe, og liker det å gå fra en oppgave til en annen.

Det å jobbe betyr også mye mer praksis enn kun teori, og jeg kan faktisk ta i bruk det vi lærer i arbeidet mitt. Akkurat nå jobber jeg sammen med andre utviklere i systemet Sunflower, som er InfoCares ticketsystem.

Tiden til nå har vært anerledes enn det jeg forventet, på en god måte. InfoCare har tatt godt i mot meg, og allerede fra starten har jeg følt meg som en vanlig nyansatt, ved å få arbeidsoppgaver som var meningsfulle fra begynnelsen.

 

Hva innebærer det å være læring?

Jeg har ulike kompetansemål som må oppfylle mens jeg er på jobb. Akkurat nå er jeg i gang med en skoleoppgave hvor jeg praktisk på jobben dokumenterer performance monitor i et av våre programmer og feilsøker koder og retter opp problemer som oppstår. Som lærling bruker jeg ca. 70 % av tiden til arbeidsoppgaver og resten av tiden har jeg til oppfølging og læring.

De første ukene brukte jeg til å sette meg inn i systemene jeg skulle jobbe med - observasjon av applikasjonene, og kodene for å få innsikt.

Etter noen uker fikk jeg sammen med en annen lærling et samarbeidsprosjekt hvor vi gjennom en sprint på 3 uker skulle utvikle noe tilvåre systemer - blant annet validering ut mot brukere. Dette er nå satt i produksjon.

Etter dette har vi gjennom enda en sprint, jobbet videre på prosjektet og det vi har bygd blir implementert i den neste oppdateringen som kommer. Alle sprintene vi har vært gjennom har resultert i produksjon. Det er veldig gøy og tilfredsstillende.

Jeg opplever også å få god oppfølgning av både teamleder og utviklere underveis i de ulike oppgavene, og terskelsen for å spørre om ting er veldig lav.

Fremtiden

Fremover nå ønsker jeg å spesialisere meg innenfor C#, i tillegg til webapplikasjoner. Det var akkurat dette som for meg var et tiltrekkingspunkt da jeg søkte lærlingeplass her hos InfoCare, og noe jeg ønsker å jobbe videre med.

Mine forventninger for de neste seks månedene er at jeg får lære mer om hele prosessen med å lage web applikasjoner og noen programmeringsstandarder for formatering og lesbarhet. Jeg forventer også å jobbe videre mot mine kompetansemål som skal være tema på fagprøve i 2024.

 

Etter lærlingperioden er tanken enten å fortsette å jobbe for InfoCare, hvis det er mulighet for det, eller et annet selskap som trenger utviklere til web applikasjoner, eventuelt ta mer påbygg for videre utdanning.