Fackföreningsordförande och anställd vid Central Invoice, Peter Johansson

Livet på InfoCare
Uratarinoita
Livet hos InfoCare
Life in InfoCare
Livet hos InfoCare

Peter Johansson är facklig ordförande och jobbar på Central Invoice på InfoCare Sverige. Läs mer om Peter och hans dagliga arbete på InfoCare.

Peter påbörjade sin karriär på InfoCare 2008 när Logica (numera CGI) outsourcade delar av sin verksamhet till InfoCare. Peter arbetade inom flera områden, från fältservice till Dispatch/planering, innan nuvarande roll inom Central Invoice.

Peter engagerade sig tidigt i fackligt arbete och blev senare ordförande för den största fackliga klubben i Sverige. Han anser att hans politiska intressen har hjälpt honom att vara en kraftfull representant för medlemmarna, samt att han  kan se helheten i förhandlingar med företaget, vilket är till fördel för båda parter.

Om Peter

Peter är gift och bor med sin fru och katten James Bond i Karlstad. Han älskar teknik, vilket är anledningen till att han hamnade inom IT. Peters största intresse utanför arbetet är politik och han är lokal partiledare och jurymedlem i Värmlands Tingsrätt.

"Om InfoCare inte hade gjort det så enkelt att kombinera mina tre mycket olika roller hade jag kanske inte kunnat fortsätta att göra alla dessa saker som jag älskar. Denna möjlighet har bidragit till mitt personliga välbefinnande och förhoppningsvis också till InfoCares värde" säger Peter.