Kaupan teknologia vaikuttaa asiakaskokemukseen

InfoCare -
24.3.2022

Teknologia vaikuttaa kaupan liiketoimintaan, asiakaskokemukseen, turvallisuuteen ja sisäiseen tiedonkulkuun. Sen avulla voidaan edistää lisämyyntiä, vähentää kustannuksia ja huolehtia varastonhallinnasta. Listasimme merkittävimpiä hyötyjä, joita teknologia kaupalle tuo.

Teknologian toimivuus on kaupan alan elinehto. Kassajärjestelmän hajoaminen näkyy maksuliikenteessä välittömästi. Edistynyt teknologia tuo asiakkaille myös uusia mahdollisuuksia ja helppoutta asioida kaupassa. Mitä muita hyötyjä teknologia kaupan alalle tuo?


Teknologia vaikuttaa kaupan liiketoimintaan, asiakaskokemukseen, turvallisuuteen ja sisäiseen tiedonkulkuun. Sen avulla voidaan edistää lisämyyntiä, vähentää kustannuksia ja huolehtia varastonhallinnasta. Listasimme alle merkittävimmät hyödyt, joita teknologia tuo kaupan alalle.

Kauppaympäristössä on käytössä muun muassa elektronisia hintalappuja, varastonhallintaa ylläpitäviä toiminnanohjausjärjestelmiä ja reitittimiä, joiden ansiosta verkkoyhteys toimii. Liikkeessä voi olla myös IoT-sensoreita, jotka huolehtivat oikeasta lämpötilasta esimerkiksi elintarvikkeiden osalta.

Parempi asiakaskokemus

Teknologian avulla voidaan herättää kaupassa mielikuvia ja helpottaa asioimista. Itsepalvelupisteet ja automatisoitu maksaminen lyhentävät jonoja ja sujuvoittavat palvelua. Kaupassa saattaa olla houkutteleva tuoksu ja rauhoittava musiikki saa mielen hetkeksi pois arjen kiireistä. Digitaalisella näytöllä voi pyöriä asiakkaalle kohdennettua mainontaa. Teknologia tekee parhaimmillaan asioinnista kokonaisvaltaisen ja elämyksellisen kokemuksen.

Digitaaliset näytöt tuovat buustia lisämyyntiin

Digitaaliset info- ja mainosnäytöt ovat yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Kohdennetun mainonnan avulla voidaan edistää omien tuotteiden myyntiä ja tarjota lisänäkyvyyttä kumppaneille.

Infotaulut toimivat oppaina asiakkaille ja auttavat navigoimaan tiloissa, ja löytämään halutun tuotteen ilman myyjän neuvontaa. Ikkunaan asennettavat mainosnäytöt toimivat myös älypeileinä, jotka mittaavat asiakasvirtaa ja auttavat tekemään markkinoinnista mitattavaa ja kustannustehokasta. Tämä kaikki tuottaa lopulta lisämyyntiä liikkeelle. Myös henkilöstötiloihin sijoitetuilla infonäytöillä pystytään merkittävästi parantamaan sisäistä tiedonkulkua ja henkilöstötyytyväisyyttä.

Tehokkaampaa kustannustenhallintaa

Kulujen pienentäminen ja toiminnan tehostaminen ovat edistyneen teknologian suurimpia etuja. Digitalisoimalla tiettyjä asioita pystytään vähentämään manuaalista työtä sekä tekemään ennakoivaa huoltoa ja korjaustoimenpiteitä valvonnan ja etäyhteyden välityksellä. Kehittyneellä teknologiasuunnittelulla asiakkaan henkilöstö pystyy tarvittaessa vaihtamaan laitteen, jolloin huollon käynnit vähenevät ja kassavirran vaikutus jää minimaaliseksi. Kahdentamalla liiketoimintakriittisiä laitteita voidaan saada aikaan ratkaisuja, joilla parannetaan kustannustehokkuutta – liiketoiminta ei häiriinny laitteen rikkoutuessakaan, kun käyttöön voidaan ottaa väliaikainen varalaite.

Mitä kokonaisvaltaisempi teknologian hallinta- ja tukijärjestelmä liikkeellä on, sitä vähemmän erillisiä tukipalvelukäyntejä vaaditaan. Proaktiivisella toiminnalla ja tiputtamalla palveluntarjoajien määrää vähennetään turhaa liikkumista ja ympäristökuormitusta, sekä säästetään aikaa ja kustannuksia.

Saumatonta varastonhallintaa

Kaupassa on tärkeää huolehtia tavaran kiertonopeudesta ja varastointimääristä. Moni kaupassa oleva teknologia on kytköksissä toisiinsa. Integroitu teknologia linkittyy esimerkiksi niin, että toiminnanohjausjärjestelmä tietää, mitä maksupäätteillä tapahtuu ja toisin päin. Hinnoittelu voi olla dynaamista ja kytköksissä kassajärjestelmään. Integroidut järjestelmät pystyvät tarjoamaan ekosysteemin, jossa teknologia linkittyy toisiinsa. Kun teknologiapalveluiden tuottaja ymmärtää kokonaisuuden ja pystyy hallita sitä, voidaan yhdellä kertaa hoitaa kaikki tarpeet kuntoon. Arki on sujuvampaa, kun vianratkaisu tai erilaisten laitteiden huollot ja korjaukset voidaan tehdä kerralla, eikä liikkeessä tarvitse odottaa useampaa huoltokäyntiä eri palveluntuottajilta.

Uudistuva teknologia tuo merkittävää kilpailuetua kaupalle

Teknologia uudistuu ja muuttuu koko ajan. Kaupan alalla uutta teknologiaa tulee jatkuvasti lisää. B2B-puolella asiakas arvostaa myös sitä, että kaikki ratkaisut suunnitellaan ja räätälöidään kaupan liiketoiminnan tarpeita tukeviksi. Uusimman teknologian hyödyntäminen auttaa kauppaa pysymään kilpailussa mukana.

”Uuden teknologian hyödyntäminen kaupassa lähtee hyvästä suunnittelusta ja kartoituksesta, sujuvista projekti- ja käyttöönottopalveluista sekä tarvitsee jatkuvan palvelun tukea – kumppania, joka on prosessissa kokonaisvaltaisesti mukana. Näin kokonaisuus parantaa asiakaskokemusta ja ennen kaikkea tuo kilpailuetua liiketoimintaan. Suomessa monet edistykselliset ja valtakunnalliset kauppaketjut ovat jo lähteneet mukaan digitalisaatioon. Meillä InfoCarella on ollut etuoikeus olla mukana toteuttamassa näitä ratkaisuita. Myös retail-puolen asiakkaamme luottavat siihen, että saamme teknologian toimimaan”, palveluliiketoiminnan johtaja Jori Sistonen kertoo.

Tiesitkö, että maanlaajuisessa projektissa InfoCare asentaa 15 000 digitaalista mainosnäyttöä Keskon myymälöihin? Lue lisää yhteistyöstä!

InfoCare hoitaa ja huolehtii asiakkaistaan etänä ja lähellä, 24/7/365. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Pete Brusi, Toimitusjohtaja, InfoCare Oypuh: 040 5869 320
Jori Sistonen, Palveluliiketoiminnan johtaja, InfoCare Oypuh: 050 3161 093

Last ned fil

Download file

Nedladdning fil

Download filen

Lataa tiedosto