Mitä Service Deskin kilpailuttamisessa on tärkeää ottaa huomioon?

InfoCare -
22.9.2023

Kun yritys harkitsee Service Deskin kilpailuttamista tai uuden palveluntarjoajan valintaa, on tärkeää ottaa huomioon muutamia keskeisiä näkökulmia. Hyvä ja toimiva Service Desk pitää huolen siitä, että kaikki toimii asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Service Desk on organisaatiossa tärkeä tuki IT-ongelmien ratkaisemisessa ja käyttäjien tarpeiden täyttämisessä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä seikkoja tulee ottaa huomioon Service Deskin kilpailuttamisessa, jotta se palvelisi parhaiten yrityksen tarpeita.

 

Tarpeen Määrittely: Ensimmäinen askel on selvittää, mitä Service Deskiltä lähtökohtaisesti odotetaan. Onko sen päätehtävä vastaanottaa työpyyntöjä ja tarjota ensikontaktin ratkaisuja, vai odotetaanko siltä laajempaa roolia IT-ongelmien hallinnassa?

 

Lisäarvo Loppukäyttäjille: Service Deskin tulisi tuottaa lisäarvoa loppukäyttäjille. Onko sen tarkoitus hoitaa kaikki tietotekniikkaan liittyvät ongelmat vai keskittyykö se enemmän työasemiin liittyvään tukipalveluun? Tämä vaikuttaa siihen, millainen Service Desk sopii parhaiten yrityksen tarpeisiin.

 

Vaatimukset: On tärkeää määrittää, mitä Sevice Deskiltä vaaditaan. Halutaanko kotimaista Service Desk-palvelua, halutaanko palvelua suomeksi vai sopiiko englanninkielinen palvelu paremmin käyttäjän tarpeisiin? On hyvä selvittää, millaisia palveluaikoja Service Deskiltä odotetaan. Kriittisessä ympäristössä 24/7 palveluaika on välttämätön, kun taas toimistoympäristössä toimistoaikojen puitteissa toimiva Service Desk saattaa olla riittävä. Kriittisyyden aste, eli kuinka nopeasti apua tarvitaan, on huomioitava.

 

Työkalut ja sovellukset: Tarkastele, mitä työkaluja ja sovelluksia Service Desk tarvitsee toimiakseen tehokkaasti. Tämä auttaa varmistamaan, että se pystyy tukemaan organisaation tarpeita. Onko tarvetta tukea erilaisia sovelluksia ja onko Service Desk osa suurempaa kokonaisuutta vai itsenäinen palvelu?

 

Käyttäjäystävällisyys: Service deskin tulisi olla käyttäjäystävällinen. Huomioi käyttäjäkunta ja varmista, että Service Desk on suunniteltu niin, että se on helppokäyttöinen myös vähemmän kokeneille IT-käyttäjille. Kaikki käyttäjät eivät nimittäin puhu IT-kieltä.

 

Kriittisyys: Mieti, millaisessa ympäristössä Service Desk toimii. Onko kyseessä esimerkiksi kriittinen tuotantoympäristö, jossa viive voi aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita, vai niin sanottu perus toimistoympäristö? Tämä vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti Service Deskin on toimittava.

 

Dokumentaation merkitys: Huomioi, että Service Desk-palvelu perustuu hyvään dokumentaatioon. Mitä paremmin panostetaan dokumentointiin, sitä tehokkaampaa ja laadukkaampaa palvelua voidaan tarjota. Organisaationsitoutuminen on avainasemassa palvelun transitiovaiheessa.

 

InfoCaren Service Desk tarjoaa Suomen kielistä palvelua ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä myös kriittisille toimintaympäristöille. Jos kaipaat Service Deskiisi päivitystä ota meihin yhteyttä. Laitetaan sinunkin Service Desk kuntoon!

Last ned fil

Download file

Nedladdning fil

Download filen

Lataa tiedosto