Aars styrker sin IT-satsing gjennom oppkjøp av tre Visma-selskaper

InfoCare -
1.11.2022

Aars styrker sin IT-satsing i Norden gjennom oppkjøp av Vismas Cloud Infrastructure Services-divisjon. Gjennom oppkjøp av Visma Exso, Visma EssCom og 50,1 prosent av Value Retail Consulting styrkes tilstedeværelsen og leveringskapasiteten som IT-leverandør i det nordiske markedet.

Aars er fra før hovedeier i IT-tjenesteselskapet InfoCare med rundt 1200 medarbeidere og tilstedeværelse i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Nå styrkes IT-satsingen ved kjøp av den svenske og norske delen av Vismas Cloud Infrastructure Services-divisjon (Visma CIS), det vil si selskapene Visma Exso, Visma EssCom og 50,1 prosent av Value Retail Consulting med til sammen 420 ansatte.

Aars samler InfoCare og Visma-selskapene under en felles eierparaply som ledd i en langsiktig plan om å videreutvikle og bygge en større, nordisk IT-leverandør. De fire IT-selskapene kompletterer og styrker hverandres produkt- og tjenestetilbud, og vil styrke leveransekapasitet og tilstedeværelse for kunder i det nordiske markedet. Konkurransemyndighetene i Norge og Sverige har godkjent oppkjøpene.

- Formålet med oppkjøpet er å bygge en stor, solid og attraktiv leverandør av IT-tjenester til det nordiske markedet. Akkurat hvordan virksomheten endelig vil organiseres skal vi finne ut av i felleskap med selskapene. Som eiere ønsker vi å legge til rette for å styrke den samlede geografiske tilstedeværelsen til Visma CIS og InfoCare i Norden, noe som igjen vil komme kundene til gode i form av bedre tilgang til både tjenester og teknikere, sier Runar Kvåle, investeringsdirektør i Aars.

Visma Exso og Visma EssCom leverer kritisk IT-service til et bredt spekter av kunder innenfor ulike bransjer. Størst er de innenfor dagligvarehandelen. Den geografiske dekningen er bred, med 27 kontorer og 23 partnerkontorer i Norge og Sverige. Value Retail Consulting leverer konsulenttjenester til kunder innenfor samme bransjer.

- Aars har uttrykt en klar ambisjon om å styrke sin satsing på IT-tjenester, og jeg er overbevist om at de vil bli en god eier for CIS-virksomhetene våre. For Visma betyr dette salget at vi fortsetter å rendyrke vår posisjon som en ledende leverandør av virksomhetskritisk programvare i Europa, sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma.

Økt leveringskapasitet og bredere kundetilbud

InfoCare leverer installasjon, support og vedlikehold av IT- og teknologisk utstyr i hele Norden. Aars har vært hovedeier av selskapet siden 2018, og hovedvekten av selskapets tjenesteleveranser er knyttet til detaljhandel, hovedsakelig dagligvare. InfoCare har vokst betydelig de siste årene, og utfører årlig mer enn 400.000 serviceleveranser for sine nordiske kunder.

-Exso og EssCom har en del overlappende virksomhet med InfoCare innenfor tekniske tjenester. Nå får selskapene sammen økt leveransekapasitet som følge av at teknikernettverket blir doblet. Samtidig tilfører Visma CIS noe nytt, med både bransjekompetanse, drifts- og supporttjenester samt et produkttilbud som ikke InfoCare har, sier Runar Kvåle, investeringsdirektør i Aars.

En sterk IT- og teknologisatsing

Aars eier i dag virksomheter innenfor en rekke ulike bransjer og har en offensiv investeringsplan. Oppkjøpet av Visma-selskapene skjer som et ledd i å bygge en enda sterkere portefølje innen IT og teknologi, og Aars har i dag bl.a. eierandeler i InfoCare, Visma CIS, OneCo, Micro Matic og Iterate.


Oslo, 1. november 2022

 

 

 

 

 

Last ned fil

Download file

Nedladdning fil

Download filen

Lataa tiedosto