Hvem er vi?

Kvalitet og miljø

Vår rolle som markedsleder medfører at vi også skal være ledende på kvalitet; vi jobber ambisiøst med kontinuerlige forbedringer i alle aspekter knyttet til kvalitetsspørsmål, miljøhensyn og saker knyttet til samfunnsansvar.

ISO-sertifiseringer

InfoCare har utviklet, vedlikeholdt og kontinuerlig forbedret sine forretningsprosesser. Vi oppnår dette gjennom å måle og sammenligne virksomhetens ytelse mot relevante standarder for kvalitet. Disse ISO-kvalitetsstandardene setter søkelys på å levere høy kundetilfredshet og lavest mulig miljøavtrykk.

Kvalitet – ISO 9001

Du kan alltid være sikker på at du vil få topp kvalitet fra oss, ikke bare fordi vi er ISO 9001 sertifisert, men fordi vi aldri slutter å forbedre oss. Vårt kontinuerlige fokus på kvalitetsforbedringer fører oss til:

  • Alle ansatte gjennomgår regelmessig nye sertifiseringer
  • Gjennomfører kundeundersøkelser og bruker partner- og sluttkundeundersøkelser laget av eksterne eksperter  
  • Gjennomfører dybdeintervju med partnere og kunder for å identifisere forbedringspotensial
  • Våre prosesser er basert på ITIL-rammeverket  
  • Regelmessig og systematisk identifisere feil og se etter forbedringer

Miljø – ISO 14001

Vi er ISO 14001 miljøsertifisert, og vi jobber hardt for å redusere miljøavtrykket vår virksomhet medfører.

Vi reduserer kjørelengde og CO2-utslipp ved hjelp av avansert ruteplanlegging, og bruk av fjernassistanse når det er mulig.  

Vi minimerer våre reiser ved å erstatte de fleste fysiske møtene med digitale møter, og ved å bruke nettbasert opplæring for våre ansatte.  

Bruker godkjente resirkuleringsselskap, som overholder InfoCare kjerneverdier og retningslinjer for samfunnsansvar.