Hvem er vi?

Samfunnsansvar

InfoCares forretningsmodell er grunnleggende, miljøvennlig. Vi utfører service og vedlikehold på teknologiske produkter og forlenger deres levetid.

Samfunnsansvar

Våre kjerneverdier er styrende i forholdet til våre kunder og våre ansatte, og miljøet vi opererer i. Disse omfatter våre prinsipper for samfunnsansvar og hjelper oss i vår søken etter å være “gode medborgere”.

Dette betyr at vi retter oss etter lokal lovgivning i de nordiske landene og følger internasjonale lover og regler, deriblant FNs menneskerettighetserklæring og ILO-konvensjonen. Det betyr også at vi har høyt fokus på medarbeidertilfredshet og streber etter å redusere vårt miljøavtrykk i alt vi gjør.

Et selskap hvor våre medarbeidere trives

Vi anser våre ansatte som vår mest verdifulle ressurs, fordi de sikrer høy kundetilfredshet gjennom deres daglige kontakt med våre kunder. Derfor er det viktig for oss å tilby alle medarbeidere kompetanseutvikling, tekniske sertifiseringer og opplæring i «soft skills». Vi har en målsetning om å være et selskap våre medarbeidere trives:

  • Gjennomfører regelmessig medarbeiderundersøkelser
  • Vi opprettholder en åpen dialog mellom ledelsen og de ansatte
  • Vi tilbyr et arbeidsmiljø der alle blir respektert uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonshemming, seksuell legning og alder.