Om oss

Kvalitet och miljö

Vår roll som marknadsledande innebär även ett högt fokus på att vara kvalitetsledande; med ambitiösa strävanden efter ständiga förbättringar i alla aspekter av frågor gällande kvalitet, miljö och samhällsansvar.

ISO-certifikat

InfoCare utvecklar, underhåller och förbättrar interna affärsprocesser kontinuerligt. Vi mäter och jämför verksamhetens resultat med lämpliga kvalitetsstandarder enligt ISO. Dessa standarder fokuserar på att uppfylla våra kunders förväntningar och InfoCares mål för kundnöjdhet.

Kvalitet – ISO 9001

Du kan alltid känna dig trygg med att vi levererar högsta kvalitet; inte enbart på grund av våra ISO 9001-kvalitetscertifieringar utan framför allt eftersom vi ständigt strävar mot förbättringar av kvaliteten. Denna strävan får oss att:

  • Erbjuda alla medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling
  • Regelbundet genomföra kundundersökningar
  • Regelbundet genomföra undersökningar av vårt medarbetarengagemang genom pulsmätningar
  • Kontinuerligt identifiera och rapportera brister i våra interna rutiner och söka förbättringar

Miljö – ISO 14001

Vi innehar miljöcertifieringar enligt ISO 14001 i  hela Norden och arbetar för att minimera den oundvikliga miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Minska körsträckor och koldioxidutsläpp genom noggrann transportplanering och samordning
  • Minimera vårt resande genom att ersätta fysiska möten med digitala då det är lämpligt
  • Anlita endast godkända återvinningsföretag som följer InfoCares CSR-policy.