Om oss

Vi tar hand om tekniken

Vi tar hand om våra kunders teknik på ett sätt som främjar affärsresultat och värnar om miljön.

Om oss

InfoCare är den betrodda partnern av IT-tjänster som levererat värde till sina Nordiska kunder sedan 1987. Få företag kan mäta sig med vår erfarenhet och räckvidd  när det gäller att leverera IT-tjänster i Norden.

Våra 1200+ medarbetare har den lokala kunskap, erfarenhet och “knowhow” som krävs för att stötta våra kunder i  användandet av sin teknologi, och vi löser fler än 400 000 serviceärenden varje år.

"Vi tror att vår planet blir lite bättre om vi kan bidra till att förlänga livslängden på våra kunders hårdvaruprodukter."

Vi lever våra värderingar; Förtroende, Respekt, Glädje, Samhällsmedborgare.

Beprövad affärsmodell

InfoCare är en varumärkesoberoende teknikpartner; betrodd av världsledande teknikleverantörer, komponenttillverkare, systemintegratörer och andra  kundföretag runtom i Norden.

"Hårdvaruteknik kräver service och reparation under sin livstid. InfoCare får tekniken att fungera på ett effektivt och professionellt sätt och maximerar produkternas livslängd."

InfoCares effektiva modell för tillhandahållande av IT-tjänster möjliggör för våra kunder att få tillgång till service av professionella och certifierade tekniker.

  • Högkvalificerade, certifierade och erfarna tekniker med förmåga att leverera en fantastisk kundupplevelse
  • Konsulttjänster inom IT för kort- och långtidsuppdrag
  • Överlägsen Nordisk räckvidd och täckning
  • 4 timmars SLA (Service level agreement) i Norden
  • Flexibla och anpassningsbara servicelösningar
  • Projektledning
  • Varumärkesoberoende IT-tjänsteleverantör