Om oss

Samhällsansvar

InfoCares affärsmodell är till sin natur miljövänlig, då vi servar och underhåller teknisk hårdvara och förlänger dess livslängd.

Samhällsansvar

InfoCares affärsmodell är till sin natur miljövänlig, då vi servar och underhåller teknisk hårdvara och förlänger dess livslängd.

Våra kärnvärden är vägledande i våra relationer med kunder, medarbetare och i den miljö vi verkar i. Dessa omfattar principerna för vårt företags samhällsansvar (CSR) och hjälper oss i vår strävan att ta socialt ansvar.

Detta innebär att vi följer lokala samt internationella lagar och regler i de Nordiska länder där vi är verksamma, inklusive FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO-konventionen. Det innebär också att vi har ett starkt fokus på medarbetarengagemang och att vi ständigt strävar efter att minska vårt miljöavtryck, i allt vi gör.

Ett företag där människor tycker om att arbeta

Vi betraktar våra medarbetare som vår mest värdefulla tillgång. InfoCares medarbetare säkerställer vår höga kundnöjdhet genom sitt arbete varje dag. Därför är det viktigt för oss att erbjuda alla medarbetare kompetensutveckling och utöver tekniska certifieringar erbjuder vi också utbildning i "soft skills” för all personal, samt individanpassad personlig utveckling. Vi strävar efter att vara ett företag där människor tycker om att arbeta genom att:

  • Ha ett ständigt fokus på och sträva efter ett högt medarbetarengagemang genom att genomföra och arbeta med regelbundna pulsmätningar  
  • Upprätthålla en öppen och tät dialog mellan alla medarbetare och ledare
  • Tillhandahålla en inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder