Vad vi gör

InfoCares mål är att vara det naturliga valet av leverantör för teknisk service, support, drift och installation av IT-lösningar i Norden.

Konsulttjänster

Vi har den expertis du behöver. Vi tillhandahåller specifika resurser inom IT för såväl tillfälliga konsulttjänster som för lång- och korttidsuppdrag.

Internet of Things

InfoCare levererar tjänster över hela Norden för IoT (Internet of Things).

Retail

Vi Säkerställer drifttiden för återförsäljare inom Retail och är din kontaktpunkt för teknisk infrastruktur som omfattar POS (Point Of Sales), digital skyltning, skrivare, nätverk mm.

Systemintegratörer

Vår beprövade affärsmodell gällande leverans av support till systemintegratörer säkerställer hög kundnöjdhet.

OEM Tjänster

Vi är det naturliga valet av partner inom garanti- och servicetjänster för såväl befintlig som ny teknologi av en anledning!

Fältservice

InfoCare erbjuder Nordisk räckvidd och anpassningsbara lösningar med lokalt kundfokus. Vår omfattande geografiska täckning, expertis och kapacitet hjälper våra kunder att hantera, underhålla och omvandla sin teknik.

Konsulttjänster

Vi har den expertis du behöver. Vi tillhandahåller specifika resurser inom IT för såväl tillfälliga konsulttjänster som för lång- och korttidsuppdrag.

Garantiservice

Vi är det naturliga valet av partner inom garanti- och servicetjänster för såväl befintlig som ny teknologi av en anledning!

Projekt

Specialiserade på att hantera mindre och större projekt samt konfiguration av hårdvara med ett resursteam av erfarna projektledare finns vi här för att hantera ditt projekt.

Service desk och support

Din SPOC (Single Point Of Contact) för Service Desk, Incident Management och Service Delivery Management i Norden.

Lifecycle Management

Hållbara tjänster för Lifecycle Management som tar hand om hela värdekedjan från planering och förberedelser till installation och återvinning.