Elinkaaripalvelut

Aito elinkaaripalvelu sisältää laitteen koko elinkaaren hallinnan. Palvelu on helposti budjetoitava ja skaalautuu liikentoimintasi tarpeiden mukaisesti.

InfoCare tarjoaa helppoutta laitteiden elinkaaren hallintaan. Aito elinkaaripalvelu huolehtii työntekijän työn tehokkuudesta ja päätelaitteiden toimivuudesta läpi koko laitteen elinkaaren. InfoCaren elinkaaripalvelu on aito kokonaispalvelu, jossa yhdessä sovitun palvelukokonaisuuden mukaisesti hankimme, vakioimme, käyttöönotamme, ylläpidämme, huollamme ja kierrätämme laitteet.

Tuotamme kokonaisratkaisun tai voit valita modulaarisesti sinulle parhaiten sopivat palvelut. Palveluhinnoittelu on selkeä ja helposti budjetoitava, joka skaalautuu liiketoimintasi muutoksiin. Voimme rakentaa yhdessä joustavasti erilasia hinnoitteluratkaisuja, kuten käyttäjä- ja laitepohjaisen tai esimerkiksi työpyyntöpohjaisen hinnoittelumallin.

InfoCare sitoutuu kehittämään asiakkaidemme ympäristöä proaktiivisesti vähentäen häiriöiden määrää ja parantaen työn tuottavuutta. Ennakoivan kunnossapidon ja monitoroinnin avulla vähennämme myös lähitukikäyntejä Service Deskin ratkaistaessa työpyynnöt joko etänä tai jo ennen kuin loppukäyttäjä havaitsee ongelman. Lähitukea vaativat palvelupyynnöt reititämme älykkäästi InfoCaren omaan valtakunnalliseen palveluverkostoon.

Huolehdimme asiakkaan elinkaaripalvelun kokonaisuudesta aina yksinkertaisista pyynnöistä vaativiin muutoksiin alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Samalla asiakkaan toimittaja- ja palvelunhallinta yksinkertaistuu InfoCaren tuottaessa koko elinkaaren palvelut. Tarjoamme merkkiriippumattoman tuen eri laitemalleille. Tukipalvelumme kattaa laajasti IT ja IoT-laitteiden elinkaaren lisäksi myös tulostin-, verkko-, POS- ja AV/DS-laitteet sekä palveluautomaatit.

InfoCare varmistaa tietoturvallisen ja tehokkaan työskentely-ympäristön, jossa asiakkaan ei tarvitse huolehtia tietotekniikan toimivuudesta, vaan takaamme korkean laitteiden käyttöasteen ja työn tuottavuuden. Osana tätä pro-aktiivista ja ennakoivaa kunnossapitoa tuotamme myös päätelaitteiden hallintapalvelut. InfoCare vastaa asiakkaan laiteympäristön sovelluspaketoinnista ja jakeluista, Microsoftin sekä kolmansien osapuolten tietoturvapäivitysten jakelusta, sekä uusien laitemallien vakioinneista. InfoCare myös luo asiakkaalle käyttöjärjestelmäimaget ja ylläpitää niitä sovitusti, näin uusien päätelaitteiden käyttöönotto on nopeaa ja korkeasti automatisoitua. Kun asennus, ylläpito ja huoltopalveluiden lisäksi myös laitteiden keskitetty hallinta tuotetaan InfoCaren toimesta, palvelunhallinta yksinkertaistuu ja selkeytyy merkittävästi.

Voit valita elinkaaripalveluiden kokonaisuuden, tai modulaarisesti juuri ne osa-alueet jotka haluat:

Last ned fil

Download file

Nedladdning fil

Download filen

Lataa tiedosto

Success stories

All stories

Suksesshistorier

Alle historier

Asiakaskokemus

Katso kaikki

Success stories

Alle historier
No items found.

Kundcase

Alla berättelser
No items found.