Lifecycle Management

Hållbara tjänster för Lifecycle Management som tar hand om hela värdekedjan från planering och förberedelser till installation och återvinning.

Vi hjälper dig som kund att uppnå bästa möjliga informationssäkerhet och kostnadseffektivitet genom vårt koncept som bygger på mångårig gedigen och bred erfarenhet av alla faser i processen.

En effektiv och samordnad användning av hårdvara och tjänster är nyckeln till framgångsrika projekt. Våra tjänster för hantering av uttjänt hårdvara omfattar hela livscykeln.  Såväl kunden som miljön gynnas av våra lösningar för återvinning och återförsäljning av hårdvara.

Last ned fil

Download file

Nedladdning fil

Download filen

Lataa tiedosto

Success stories

All stories

Suksesshistorier

Alle historier

Asiakaskokemus

Katso kaikki

Success stories

Alle historier
No items found.

Kundcase

Alla berättelser
No items found.