Service desk och support

Din SPOC (Single Point Of Contact) för Service Desk, Incident Management och Service Delivery Management i Norden.

InfoCare Service Desk erbjuder över 90 % FCR (First Contact Resolution) för support till slutanvändare. Våra servicekontor arbetar i enlighet med de fyra ITIL-kärnprocesserna vad gäller  hantering av incidenter, serviceförfrågningar, störningar  och förändringar. Vi säkrar en verklig SPOC-modell och hanterar tredje parter under hela garantilivscykeln.

Lokal kontaktpunkt som ger fantastisk kundnöjdhet 24/7/365

Vi erbjuder hantering av incidenter och serviceförfrågningar via flera kanaler; problemdiagnostik och grundorsaksanalys, fjärrstyrning, enhetsövervakning, förebyggande underhåll och tillgångshantering.

Servicedesk medarbetar Zana Kosumi - InfoCare Norway

Last ned fil

Download file

Nedladdning fil

Download filen

Lataa tiedosto

Success stories

All stories

Suksesshistorier

Alle historier

Asiakaskokemus

Katso kaikki

Success stories

Alle historier

Kundcase

Alla berättelser