Service desk och support

Din SPOC (Single Point Of Contact) för Service Desk, Incident Management och Service Delivery Management i Norden.

InfoCare Service Desk erbjuder över 90 % FCR (First Contact Resolution) för support till slutanvändare. Våra servicekontor arbetar i enlighet med de fyra ITIL-kärnprocesserna vad gäller  hantering av incidenter, serviceförfrågningar, störningar  och förändringar. Vi säkrar en verklig SPOC-modell och hanterar tredje parter under hela garantilivscykeln.

Lokal kontaktpunkt som ger fantastisk kundnöjdhet 24/7/365

Vi erbjuder hantering av incidenter och serviceförfrågningar via flera kanaler; problemdiagnostik och grundorsaksanalys, fjärrstyrning, enhetsövervakning, förebyggande underhåll och tillgångshantering.

Servicedesk medarbetar Zana Kosumi - InfoCare Norway

Last ned fil

Download file

Nedladdning fil

Download filen

Lataa tiedosto

Success stories

All stories

Suksesshistorier

Alle historier

Asiakaskokemus

Katso kaikki

Success stories

Alle historier
No items found.

Kundcase

Alla berättelser
No items found.