Asiakaslähtöisyys ja turvallisuus ohjaavat Suomen suurimman terveydenhuoltoalan toimijan teknologiapalveluja

Asiakasviittaus -
Case -
Case -
Case -
Case -
Hewlett Packard Enterprise (HPE) + HUS

InfoCare yhteistyössä HPE:n kanssa auttaa HUSia edistämään asiakaslähtöistä digitaalista muutosta niin strategisella tasolla kuin arjen tekemisessäkin.

HUS Helsingin Yliopistollisen sairaalaan eteläisellä yhteistoiminta-alueella on 2,2 miljoonaa kansalaista. Terveydenhuollon palvelut ovat tänä päivänä pitkälle riippuvaisia tietotekniikasta. Hewlett Packard Enterprise (HPE) yhdessä InfoCaren kanssa huolehtivat HUSin perustietotekniikasta ja auttavat siten HUSia varmistamaan potilasturvallisuuden sekä saavuttamaan asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen. Suomen suurin terveydenhuollon toimija ja toiseksi suurin työnantaja, HUS, kilpailutti perustietotekniikan palvelunsa vuonna 2020. Kilpailutuksen voitti HPE, jolla on pitkä kokemus HUSin IT-infran ylläpidosta ja kehitystyöstä laadukkaan hoitotyön tärkeänä taustatekijänä. Huolehtimalla perustietotekniikan toimintavarmuudesta ja kehityksestä, HPE kumppaneineen mahdollistaa HUSin strategian mukaisen ja sote-uudistuksen vaatiman digitaalisen transformaation. Lisäksi HPE tarjoaa HUSille teknologiset edellytykset tehdä uraauurtavaa tutkimustyötä parhailla mahdollisilla työkaluilla.

Strategisen kumppanuuden pohjana yhteiset tavoitteet

HUSin palvelukehityksen tavoitteena on saada aikaan asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia digitaalisia palveluja potilaille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja toiminta-alueensa hyvinvointialueille. Lisäksi HUSille on keskitetty valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. Yksi HUSin strategiaan kirjattu tavoite on tarjota teknologian avulla asiakkaille ja heidän omaisilleen entistä toimivampia palveluja sekä helpottaa työntekijöiden arkea. HPE yhdessä InfoCaren kanssa auttavat HUSia edistämään tätä asiakaslähtöistä digitaalista muutosta niin strategisella tasolla kuin arjen tekemisessäkin. Käyttäjäkokemuksen nostaminen keskeiseksi tekijäksi palveluissa, automaatiotason nostaminen läpi palvelujen, sovitun palvelulaadun takaaminen sekä palveluiden ketterä kehittäminen ovat perustietotekniikkapalvelun yleisiä tavoitteita toimittajalle.

HUS Helsingin Yliopistollinen sairaala
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
InfoCare

HPE ja sen laaja alihankkijaekosysteemi toimivat tiiviissä yhteistyössä HUSin organisaation eri tasojen kanssa. HUSin ja HPE:n kumppanuuteen kuuluu sisäänrakennettuna palautteen kerääminen ja tekemisen jatkuva kehittäminen. Vuonna 2022 HPE tuen käyttäjien keskuudessa asiakastyytyväisyys HUSissa oli ennätyksellisen korkea, 97% käyttäjistä oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. HUS ja HPE työstävät yhdessä toimintamalleja, joiden avulla löydetään jatkuvasti uusia keinoja edistää digitalisaatiota. ”Olemme etuoikeutettuja HPE:llä kun pääsemme työskentelemään Suomen terveydenhuollon edelläkävijäjoukon kanssa, HUSissa on todella osaavaa ja korkeastikoulutettua henkilökuntaa joiden kanssa on ilo toimia yhdessä ja kehittää palveluita kokoajan paremmin asiakastarpeita vastaaviksi” HPE:n Asiakasvastaava Pia Sandman toteaa.

Service desk- ja lähitukipalveluista vastaava InfoCare on erityisen näkyvä osa HUSin henkilökunnan arkea. Joustavuus ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä arvoja, jotka ohjaavat InfoCaren toimintaa perustietotekniikkapalveluiden tuotannossa.
Kattava kokonaisratkaisu skaalautuu ja joustaa tarpeen mukaan

HPE perustietotekniikkapalvelu HUSille sisältää laitteiden elinkaaripalvelut, palvelinten käyttöpalvelut, sovellusten ylläpidon, pilvipalveluiden hallintapalvelut ja työntekijöiden lähituen sekä service desk –palvelut. Lisäksi HPE:n palvelutarjoamaan sisältyvät täydentävät asiantuntijapalvelut, jotka mahdollistavat HUSille kattavan tarjonnan uusiin teknologia – ja osaamistarpeisiin mm. tekoälyn, koneoppimisen ja sovellusten hallintapalveluihin. Service desk- ja lähitukipalveluista vastaava InfoCare on erityisen näkyvä osa HUSin henkilökunnan arkea. Joustavuus ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä arvoja, jotka ohjaavat InfoCaren toimintaa perustietotekniikkapalveluiden tuotannossa.

Teknologian merkitys kasvaa tulevaisuuden sairaaloissa

HUSilla on käynnissä useita kiinteistöjen rakennus- ja korjaushankkeita, joiden tarkoituksena on modernisoida HUSin toimintaympäristö vastaamaan henkilökunnan ja kansalaisten tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. HPE:n pitkä kokemus yhteistyöstä HUSin kanssa antaa hyvän pohjan toimittaa älykkäitä teknologiaratkaisuja, jotka tukevat tuon toimintaympäristön digitalisoimisessa.

Myös InfoCare on ollut mukana alusta lähtien uusien tilojen käyttöönotossa varmistamassa, että tilat ja laitteet ovat toimintavalmiita ja henkilökunnan tarpeiden mukaiset. Tavanomaisten asennustöiden lisäksi tämä pitää sisällään myös muun muassa laitteiden mallintamisen. HPE:n ja InfoCaren palveluiden piiriin kuuluu kymmeniä tuhansia laitteita sisältäen hoito- ja hallintohenkilökunnan työvälineet sekä palvelimet. Yhdessä asiakkaalle nimetyt palvelutiimit huolehtivat HUSin laitteiden elinkaaresta, hankinnasta ja käyttöönotosta aina käytöstä poistamiseen ja kierrättämiseen asti. Osana kehittämistyötä HPE työstää tällä hetkellä projektia jolla otetaan HUSissa käyttöön tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuva reaaliaikainen laiterekisteri. Uuden älykkään laiterekisterin avulla sisäinen palvelulaskutus eri yksiköihin automatisoidaan ja laitteiden käytöstä sekä kunnosta saadaan reaaliaikaista tietoa. Tämä auttaa yksiköitä optimoimaan laitekäyttöä ja lisää samalla ympäristön toimintavarmuutta. Laitteiden elinkaarien ja vaihtovälien pidentyessä syntyy myös säästöjä ja se edistää omalta osaltaan HUSin ilmastotavoitteita.

"Meidän tulee varmistaa, että toimittamamme laitteet soveltuvat käyttötarkoitukseensa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että testaamme kaluston kestävyyttä huolellisesti ennen kuin luovutamme ne asiakkaalle"
kertoo InfoCaren lähitukipalveluista vastaava Marek Aivila

Avainlukuja HPE:n ja InfoCaren tuottamista palveluista:

Onnistumiset tehdään yhdessä

HPE:n, InfoCaren ja HUSin yhteistyö perustuu  luottamukseen. Jatkuva palautteen keräämisen ja käsittelyn kautta HPE ja InfoCare ymmärtävät jatkuvasti paremmin HUSin toimintaympäristöä. Tämä mahdollistaa palvelun proaktiivisen kehittämisen. Luottamusta on lujittanut myös käytännöllinen lähestyminen, jonka keskiössä ovat yhdessä luotu hallintamalli sekä selkeät prosessit.

HPE on kumppaneineen lunastanut kaikki lupauksensa, ja osoittautunut siten luottamuksen arvoiseksi. Yhteistyöhön on luotu toimivat mallit, ja koko ajan tekemistä kehitetään lisää. Vasteajat ovat aina olleet hyviä eikä reklamaatioihin ole ollut tarvetta”  
ICT-tuotantojohtaja Risto Laakkonen, HUS.