Case Posti: IT-kumppani voi tukea liiketoimintaa proaktiivisella otteella

Asiakasviittaus -
Case -
Case -
Case -
Case -
Posti

Logistiikka-ala on jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessä. Postin on taattava toimintavarmuus tilanteessa kuin tilanteessa, joten myös teknologiaratkaisuilta vaaditaan ketteryyttä ja joustavuutta. Uusia tilanteita on ennakoitava ja tarvittaessa reagoitava muutoksiin nopeasti. Teknologiakumppanin kyky mukautua uusiin tilanteisiin sekä halu kehittää prosesseja ja uudistua ovat tärkeässä roolissa.

Teknologian saumaton toimivuus joka tilanteessa on kriittistä Postin toiminnalle. ”Logistiikka-ala on kovassa liikkeessä, joten tarvitsemme kumppaneita, jotka voivat mukautua uusiin tilanteisiin ja tarpeisiin. On tärkeää, että myös kumppaneilla on aito halu kehittää prosesseja ja uudistua”, kertoo Postin ICT Business Service Manager Juha Meriluoto.

Tiivis yhteistyö ja avoin viestintä edesauttavat sujuvaa arkea. ”Minun vastuualueellani on suuri määrä erilaisia IT-palveluja Postilla, joten on todella tärkeää, että sidosryhmien ja kumppanien kanssa yhteistyö pelaa. InfoCaren kanssa yhteistyö on ollut mutkatonta alusta asti. Puhumme samaa kieltä, arjessa tulee hyvin vähän mitään hankaluuksia ja jos on selvitettäviä asioita, niistäkin päästään lopulta helposti yhteisymmärrykseen”, avaa Meriluoto.

Nopea ratkaisukyky on valttia liiketoimintakriittisten laitteiden teknologiatuessa

InfoCare tuottaa Postille laajaa liiketoimintakriittistä teknologiatukea, joka kattaa muun muassa myymäläjärjestelmiä, pakettiautomaattien korjauspalveluita, kassapalvelujen tekniikkaa, uusien toimipisteiden laiteasennuksia, toimistokäyttäjien työasemia ja näiden huoltopalveluja sekä tietoverkkojen asennus- ja huoltotöitä. Toiminta on monimuotoista ja valtakunnallista, joten on tärkeää, että kumppanilla on kattava palveluverkosto ja joustava palvelu.

”Jo palvelun pystytys sujui hyvin ja ripeästi. Tunnistettiin nopeasti myös ne asiat, joita ei ollut lyhyellä aikavälillä mahdollista tehdä, kuten tietyt IT-integraatiot. Näihinkin löydettiin heti luontevat ratkaisut, joilla mentiin väliaika, ja tehtiin selkeä suunnitelma jatkoon. Ei jääty jumiin esteisiin, vaan keksittiin ratkaisut”, kertoo Meriluoto yhteistyön aloituksesta loppuvuodelta 2019.

Sesonkien kysyntäpiikkeihin varaudutaan ennakoivalla otteella

Postin toiminnalle tyypillistä ovat sesonkien, kuten joulun ajan, aiheuttamat suuret kysyntäpiikit. Tämä on tärkeää osata ennakoida ja myös kumppanin on voitava skaalata toimintaa kysynnän kasvaessa äkillisesti. Kumppanin hyvä toimialakohtainen osaaminen korostuu. ”InfoCare on onnistunut tukemaan toimintaamme myös kovissa kysyntäpiikeissä, esimerkiksi tarjoamalla laajennettuja palveluaikoja sesonkeihin. Hyvä toimittaja osaa myös ennakoida ja varmistaa ajoissa, tarvitaanko esimerkiksi joulun ajaksi lisäresursseja”, Meriluoto toteaa.

Kun yhteistyö on toimivaa, voidaan yhdessä myös kehittyä ja oppia. ”Tietyllä tapaa jätämme mielellämme asioita myös kumppanin harteille. On ihan hyvä, että itse ei tarvitse muistaa kaikkea, vaan kumppani tukee proaktiivisella otteella arjessa. Jos esimerkiksi edellisenä sesonkina on ollut jokin haaste, muistetaan se ja mietitään ennakoivasti yhdessä paremmat ratkaisut seuraavaan sesonkiin”, avaa Meriluoto.

Tiivistä yhteistyötä yhteisillä arvoilla

Vahvaa yhteistyötä tukevat myös yhteiset arvot ja halu työskennellä niiden eteen. ”Postilla on kunnianhimoinen tavoite nollata omat päästönsä vuoteen 2030 mennessä. On tärkeää, että myös kumppani sitoutuu vastuullisuuteen. Tätä tavoitetta InfoCare on voinut tukea muun muassa prosessioptimoinnilla ja uuden teknologian avulla. Tässäkin korostuu kumppanin halu uudistua ja vahva yhdessä tekeminen”, kertoo Meriluoto. Loppuasiakkaan tyytyväisyys on luonnollisesti molemmille, sekä Postille että InfoCarelle, tärkeä tavoite. ”Asiakkaiden luottamus on meille erittäin tärkeää ja InfoCaren toiminnan nopeus sekä jouhevuus auttavat meitä tässäkin tavoitteessa. Teknologia ei ole täydellistä, mutta on tärkeää, että ilmeneviin ongelmiin tartutaan ripeästi – ja ennen kaikkea myös ennakoiden”, summaa Meriluoto.

Juha Meriluoto, ICT Business Service Manager, Posti

Pete Brusi, Toimitusjohtaja, InfoCare Oy

puh: 040 5869 320


Jori Sistonen, Palveluliiketoiminnan johtaja, InfoCare Oy

puh: 050 3161 093