Vi gjennomførte COOPs oppgraderingsprosjekt på rekordtid!

Asiakasviittaus -
Case -
Case -
Case -
Case -
Coop

Les mer om hvordan COOP oppgraderte og fornyet sine kassesystemer over hele Norge ved hjelp av InfoCare.

Som Norges nest største detaljvarehandel, er det avgjørende for COOP at deres tekniske utstyr er oppdatert og moderne. Med 1.300 butikker og 5.600 kassepunkter, er driftsstabilitet nøkkelen til suksess. Dette krever nøyaktig planlegging og en erfaren prosjektledelse.

For en stor aktør som COOP, er det viktig å ha betydelig fokus på bærekraft, og det var et av kriteriene ved valg av servicepartner. InfoCare har kontinuerlig fokus på sine miljøaktiviteter. Våre viktigste miljømål er å redusere strømforbruk, kjørelengde og CO2-utslipp. InfoCare er en del av det nasjonale innsamlingssystemet, som sikrer en ansvarlig håndtering av elektronisk avfall og batterier. InfoCare er ISO-sertifisert i henhold til ISO14001.

Prosjektledelse, logistikk og effektivitet er viktig for å lykkes!

Prosjektet hadde en tidsramme på ni måneder og startet under pandemien i januar 2021. Det var en krevende tid med flere utfordringer, som koronarestriksjoner og begrenset leveranse av maskinvare og utstyr. God prosjektplanlegging og koordinasjon var, og er fortsatt, essensielt når man opererer under ekstraordinære omstendigheter.

For å redusere butikkenes nedetid, ble en rekke systemtester i en rekke butikker gjennomført av InfoCare før hovedprosjektet startet. Utskifting av 5.528 kassepunkter i 1.250 butikker var inngikk i prosjektert. 4.400 ble erstattet av nye løsninger fra Toshiba, og 1.128 ble oppgradert. Alle de 5.528 enhetene ble pre-konfigurert med ny programvare og konfigurert for hver enkelt butikk på InfoCares sentrallager og konfigurasjonssenter i Oslo.

Med fokus på bærekraft, ble de 4.400 gamle PC-ene resirkulert som elektronisk avfall.

I løpet av prosjektet har vi bistått Coop med følgende tjenester:

Prosjektleder Kenneth Pedric COOP AS

“Som Coop sin utvalgte servicepartner, var InfoCare et naturlig valg når vi valgte å bytte ut alle våre kasseløsinger. Ved å lære fra tilsvarende prosjekt og på grunn av InfoCare sin høye kvalitet på service, var vi i stand til å gjennomføre prosjektet i rekordfart og med forutsigbarhet. Måten dette prosjektet ble ledet og gjennomført har blitt anerkjent som et eksempel for fremtidige prosjekter.”