Norsk Tipping oppdaterte og moderniserte sine spillterminaler innenfor en svært kort tidsramme!

Asiakasviittaus -
Case -
Case -
Case -
Case -
Norsk Tipping

Les mer om hvordan Norsk Tipping har modernisert og byttet ut spillterminaler over hele landet ved hjelp av InfoCare.

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap som har eksklusive rettigheter til en rekke spill som tilbys i Norge. Norsk Tipping er, med sine mange kommisjonærer, til stede i nærmest alle deler av landet. Det er avgjørende at spilleautomater og teknisk utstyr er operative. Stabilitet er nøkkelen, og med kommisjonærer med varierende tekniske ferdigheter, har de behov for noen som tar vare på systemene deres, som er enkle å snakke med og som kan komme frem hvor som helst på kort varsel dersom det skulle oppstå tekniske problemer.

I tillegg er det viktig for Norsk Tipping å ha moderne og velfungerende utstyr alle steder. Det var derfor en krevende oppgave når de ønsket å oppdatere og oppgradere alle spillemaskinene. Norsk Tipping visste at det ville bli utfordrende, både teknisk og operasjonelt, fordi dette måtte skje raskt, effektivt og helst uten teknisk nedetid.  

God kommunikasjonsflyt og en lidenskap for å løse problemer og levere var nøkkelen til suksess.

I desember 2020, ble det gjennomført fem pilottester ved InfoCares servicekontor i Moelv. Fullskala utrulling i hele landed startet kort tid etter, i januar 2021, og i løpet av noen få måneder hadde alle Norsk Tippings kommisjonærer fått installert nye spillterminaler.

Mer enn 160 personer var involvert i prosjektet, og 2.949 spillterminaler ble installert hos 811 kommisjonærer rundt fra sør til nord i vårt langstrakte land!

Det var en omfattende jobb som ble fullført på svært kort tid, ettersom vi raskt måtte utarbeide og koordinere utrullingsplaner, bestille og transportere utstyr, koordinere teknikere og installasjonene av nytt utstyr over hele landet, teste, sjekke og mye mer.

Ferdig installerte spillterminaler.

Prosjekteier Roger Soleim, Norsk Tipping

«Hele prosjektet har gått veldig bra, og vi er 100% oppdatert med helt nye og moderne terminaler. Jobben som har blitt gjort er imponerende. Full kontroll fra A til Å. Samarbeidet med InfoCare har vært suverent. Samspillet med InfoCare har, som vanlig vært godt, og det er alltid nøkkelen til en vellykket utrulling».

Det er mye som kan gå galt, og det var ikke uten utfordringer som programvare eller utstyrsleveranser som var forsinket, koronarestriksjoner osv.

Suksessfaktorer for å levere et så omfattende og landsdekkende prosjekt til avtalt tid og avtalt pris er tett dialog med oppdragsgiver, kunder, effektiv planlegging og ikke minst en løsningsorientert og fleksibel feltserviceorganisasjon som gir alt for å komme i mål!