InfoCare och Axfoods partnerskap

Asiakasviittaus -
Case -
Case -
Case -
Case -
Axfoods

InfoCare har varit Axfoods servicepartner sedan 2020, läs mer om InfoCare och Axfoods partnerskap här.

År 2021 behövde Axfood byta ut det gamla kassasystemet mot ett nytt och modernt system i alla Axfoodgruppens butiker.

De gamla kassorna hade varit i drift i sex år och stödet för operativsystemet höll på att löpa ut. Axfood ville fortsätta att ha branschens mest stabila kassaregister, så valet var enkelt – det var dags att byta ut dem!

InfoCare planerade tillsammans med Axfood IT hela projektet, som skulle vara klart före slutet av 2021. Sammanlagt 4 245 kassaregister och betalterminaler i 610 butiker i hela landet behövde bytas ut.

Att ta hand om gammal hårdvara

En annan uppgift var att ta hand om all gammal hårdvara och hantera den på ett miljövänligt sätt, samt att sköta raderingen av data, så att hårdvaran kunde återanvändas på marknaden eller genom återvinning. För att genomföra ett effektivt projekt levererades den nya hårdvaran till InfoCares logistikcenter i Bromma. Konfigurationen och programvaran laddades, packades och skickades som planerat till varje butik. InfoCares projektgrupp gjorde en plan för teknikerna att genomföra en effektiv lansering av installationerna. Flera butiker installerades parallellt på olika platser i landet. Utmaningar uppstod på grund av försenade leveranser av hårdvara, samt den pågående pandemin av Covid-19. Trots utmaningarna slutfördes projektet inom tidsramen.

"Hela projektet genomfördes av InfoCare och var en framgång. Vi är mycket nöjda med slutresultatet", säger Josef Sjöberg, produktägare på Axfood IT.