InfoCare har levererat över 70 000 aktiviteter och flera projekt för Danske Bank

Asiakasviittaus -
Case -
Case -
Case -
Case -
DanskeBank

InfoCare har levererat slutanvändartjänster till Danske Bank i många år. Under första kvartalet 2022 tecknade InfoCare ett nytt serviceavtal med Danske Bank. Läs mer om Danske Bank och InfoCare här.

Danske Bank är en nordisk bank och Danmarks största bank. Banken betjänar privat- och företagskunder samt stora institutionella kunder. Bankens kärnmarknader är Danmark, Norge, Sverige och Finland.

InfoCare har levererat slutanvändartjänster till Danske Bank i många år, och som direktleverantör sedan början av 2017.

Under första kvartalet 2022 tecknade InfoCare ett nytt serviceavtal med Danske Bank. Danske Bank har över 15 000 användare på över 200 platser. Danske Bank behövde en partner med ett flexibelt tillvägagångssätt och en professionell uppställning för att stödja alla slutanvändare och hantera lagerfunktioner.

InfoCare har levererat över 70 000 aktiviteter och flera projekt som en integrerad del av slutanvändarverksamheten i Danske Bank.

Michael Ullitz, chef för End User Device Onsite, Danske Bank:

Danske bank hade ett femårigt avtal med InfoCare som löpte ut i mars 2022. Vi inledde ett anbudsförfarande i maj 2021 med målet att ha en utvald leverantör den 31 december 2021. Vi sökte en leverantör som kunde erbjuda en flexibel lösning för break/fix- och IMAC-tjänster i Norden. InfoCare valdes ut för ett nytt femårskontrakt, främst på grund av:

InfoCare har varit mycket flexibel när det gäller att hjälpa oss att skapa 7 000 flexplatser i Köpenhamn med kort varsel. InfoCare lyckades hitta över 20 heltidsanställda och hantera projektet inom tre månader.

I det dagliga arbetet upplever vi en bra service. Det gäller allt från att installera en dator till att flytta flera hundra arbetsplatser, samt att hantera utbytet av gamla datorer på ett nytt sätt.

Vi har alltid upplevt en stor professionalism och hjälpsamhet.