Lenovo behöver ett starkt partnerskap för garantisupport för att täcka sina kundbehov i Norden. InfoCare träder in!

Asiakasviittaus -
Case -
Case -
Case -
Case -
Lenovo

Läs mer om hur Lenovo använder InfoCare som partner i sitt erbjudande av garantisupport.

Lenovo är ett Fortune Global 500-företag och ett av de ledande varumärkena för datorer och smarta lösningar i världen. För Lenovo är det viktigt att vara en ledande del av utvecklingen av smarta tekniker och produkter av hög kvalitet. Med en tillverkningstakt på tre enheter/sekund levererar Lenovo dagligen produkter över hela världen.

För att kunna konkurrera i den här branschen krävs en mycket hög leveransnivå och en fantastisk kundupplevelse. Marknadens förväntningar är höga och felmarginalen måste vara minimal i denna mycket konkurrensutsatta bransch. För att uppnå detta behöver Lenovo servicepartners som uppfyller dessa förväntningar.

En professionell servicepartner

InfoCares del är att hantera garantiservice och reparationer från marknaden, oavsett var kunden befinner sig. Under åren har InfoCare även stöttat Lenovo i större projekt, när kunden behövde en professionell servicepartner. Med InfoCare som partner har Lenovo en tjänsteleverantör som kan leverera enligt avtal och uppfylla kundernas förväntningar.

InfoCare finns i hela Norden med sina skickliga tekniker som kan ge teknisk support. Med lokala kontor på strategiska platser kan InfoCare erbjuda service på plats till alla Lenovos kunder. Lenovo och InfoCare har ett långvarigt samarbete. Tillsammans har de framgångsrikt betjänat slutkunder i Norden.